COVID-19 och Eken Cup 2020 – blir turneringen av?

Viktigt meddelande: Eken Cup 2020 är nu inställd

Med anledning av att regeringen beslutat förbjuda sammankomster som exempelvis idrottstävlingar med över 500 deltagare tills vidare förstår vi att det finns en oro för om vi kommer att kunna genomföra årets Eken Cup turnering som planerat.

I nuläget ser vi dock inte anledning att blåsa av Eken Cup utomhusturnering i juni 2020 pga Covid-19 situationen utan hoppas på en utveckling som leder till att det är ok att genomföra turneringen i juni med eller utan restriktioner.

Vi tar emot anmälningar som vanligt och kommer att återbetala alla gjorda betalningar vid inställd turnering.

Eken Cups styrelse följer de riktlinjer och rekommendationer som ges av svenska myndigheter och av Riksidrottsförbundet tillsammans med Svenska handbollsförbundet och kommer kontinuerligt att utföra lägesbedömning, fatta nödvändiga beslut och ge uppdaterad information. 

Välkomna och ta hand om er!