Frågor och svar

NÄR KAN MAN BÖRJA ANSÖKA OM ATT VARA DOMARE UNDER EKEN CUP 2022?
Anmälningen öppnar den 1 februari.

VAR SKER ANSÖKAN?
Här på hemsidan. Klicka här för att komma till ansökan.

HUR FÅR MAN REDA PÅ OM MAN ÄR UTTAGEN?
Uttagningen sker i flera omgångar när vi har fått det preliminära spelschemat. Håll utkik efter mejl eller på vår hemsida.

NÄR STARTAR TURNERINGEN FÖR DOMARNA?
Eken Cup 2022 spelas den fredag till söndag 17-19 juni. Infoträff för domare på torsdag den 16:e juni. När du har blivit uttagen får du besked om tid och plats för mötet. De domare som övernattar ska checka in på torsdagen. Det sker i vår matsal hos Kleins Kitchen och tid aviseras av domaransvarig.

NÄR FÅR MAN SIN DOMARLISTA?
Den preliminära domarlistan är klar ungefär 1 vecka innan turneringen startar.

HUR BOR MAN SOM DOMARE?
Domarna bor gemensamt på Gubbängsskolan som ligger i närheten av Gubbängsfältet.

VAD SKA MAN TA MED SIG OCH VAD ÄR DET SOM INGÅR?
Det ingår tältsäng och madrass. Ta med kudde samt täcke eller sovsäck. All domarutrustning tas med av varje domare.

Heldagsdomare får ett band som ger tillträde till frukost, lunch och middag. Eken Cup håller även med färdbevis i kommunaltrafiken.

HUR MÅNGA MATCHER DÖMER MAN PER DAG?
Varje heldagsdomare dömer 6-10 per dag. Matcherna spelas på naturgräs och konstgräs på Gubbängsfältet.

VAD FÅR MAN FÖR ERSÄTTNING?
Matcharvodet är SEK 200 per match för Damer och Herrar Senior och SEK 90 per match för övriga klasser.

Eken Cup önskar att matchersättning och eventuell resekostnadsersättning utbetalas i efterhand till domarens bankkonto. Har vi korrekta uppgifter ska utbetalning ske senast onsdag 30 juni.

RESEERSÄTTNING:
Då Eken Cup arbetar hårt med miljöfrågorna gäller ersättning för kommunala färdmedel. Stockholmdomares resa till Gubbängsfältet på lördagen ersätter vi med faktisk zontaxa. Resterande domare erhåller ersättning enligt följande:

  • Reseersättning för bil är 18.50 kr/mil dock maximalt SEK 600 per resenär i bilen. Åker man ensam i bilen är maxersättningen således SEK 600.
  • Reseersättning för tåg är maximalt SEK 800.

På plats på Eken Cup erhåller domarna vid behov färdbevis för resterande turnering.

KAN MAN SPELA OCH DÖMA?
Funderar ni på att spela själva och samtidigt döma kan vi inte garantera er matcher att döma. Ni får välja att antingen spela eller döma. Vi har tyvärr ingen möjlighet att pussla ihop dömningen så att det inte krockar med egna matcher.

ÖVRIGA FRÅGOR?
Kontakta oss gärna på domare@ekencup.se.