Frågor och svar

NÄR KAN MAN BÖRJA ANSÖKA OM ATT VARA DOMARE UNDER EKEN CUP 2024?
Anmälningen öppnar under hösten 2023.

VAR SKER ANSÖKAN?
Här på hemsidan. Klicka här för att komma till ansökan.

HUR FÅR MAN REDA PÅ OM MAN ÄR UTTAGEN?
Uttagningen sker i flera omgångar när vi har fått det preliminära spelschemat. Håll utkik efter mejl eller på vår hemsida.

NÄR STARTAR TURNERINGEN FÖR DOMARNA?
Eken Cup 2024 spelas fredag till söndag 14-16 juni. Redan torsdagen den 13:e juni går det bra att hämta ut sina matchkort, färdbevis samt cupband efter klockan 17:00 i Gubbängshallen. Väljer ni att hämta ut korten senare så måste ni göra det senast en timme innan er första match startar. De domare som övernattar ska helst checka in på torsdagen, i annat fall behöver ni meddela det. 

NÄR FÅR MAN SIN DOMARLISTA?
Den preliminära domarlistan är klar ungefär 1 vecka innan turneringen startar.

HUR BOR MAN SOM DOMARE?
Domarna bor gemensamt på en skola i närheten av Gubbängsfältet.

VAD SKA MAN TA MED SIG OCH VAD ÄR DET SOM INGÅR?
Det ingår lån av en tjock luftmadrass. Ta med kudde samt täcke eller sovsäck. 

Domartröja får ni av Eken Cup och den ska primärt användas under alla matcher men ta för säkerhets skull även med egen domartröja ifall lagen skulle ha samma färg på matchstället som domartröjan.

Glöm inte ta med egen klocka, visselpipa, rött kort samt penna!

Alla domare får ett cupband som ger tillträde till frukost, lunch och middag. Eken Cup håller även med färdbevis i kommunaltrafiken.

HUR MÅNGA MATCHER DÖMER MAN PER DAG?
Varje heldagsdomare dömer 6-10 per dag. Matcherna spelas på naturgräs och konstgräs på Gubbängsfältet.

VAD FÅR MAN FÖR ERSÄTTNING?
Matcharvodet är 110 SEK per match.

Eken Cup önskar att matchersättning och eventuell resekostnadsersättning utbetalas i efterhand till domarens bankkonto. Har vi korrekta uppgifter ska utbetalning ske senast onsdag 30 juni.

RESEERSÄTTNING:
Då Eken Cup arbetar hårt med miljöfrågorna gäller ersättning för kommunala färdmedel. Stockholmdomares resa till Gubbängsfältet på lördagen ersätter vi med faktisk zontaxa. Resterande domare erhåller ersättning enligt följande:

  • Reseersättning för bil är 18.50 kr/mil dock maximalt SEK 600 per resenär i bilen. Åker man ensam i bilen är maxersättningen således SEK 600.
  • Reseersättning för tåg är maximalt SEK 800.

På plats på Eken Cup erhåller domarna vid behov färdbevis för resterande turnering.

KAN MAN SPELA OCH DÖMA?
Funderar ni på att spela själva och samtidigt döma kan vi inte garantera er matcher att döma. Ni får välja att antingen spela eller döma. Vi har tyvärr ingen möjlighet att pussla ihop dömningen så att det inte krockar med egna matcher.

ÖVRIGA FRÅGOR?
Kontakta oss gärna på info@ekencup.se.