Tävlingsbestämmelser

Innehåll i Eken Cups tävlingsbestämmelser.

 1. Allmänt
 2. Matchtid
 3. Spelunderlag
 4. Inför matchstart
 5. Efter matchen
 6. Antal spelare och representation
 7. Bollar
 8. Klister/Vax
 9. Förbud mot punktmarkering och byte anfall-försvar
 10. Tävlingsjury
 11. Protester och bestraffning
 12. Dispenser
 13. Walk Over
 14. Domare

Uppdaterades senast 2023-06-14.


1. Allmänt

1.1 Eken Cup spelas enligt SHF:s regler.

1.2 Vi använder SHF:s storlekar på handbollar.

1.3 Dispens har erhållits för ändring av speltiden i Eken Cup.

1.4 The Youth Cup, B/G10 – B/G16, spelas med ett första gruppspel med 3-5 lag. Från detta går lagen till ett nytt gruppspel med 3-5 lag för att skapa så jämna matcher som möjligt. Från detta gruppspel går man sedan vidare till semifinaler, finaler och placeringsmatcher. I klasserna B/G10 och B/G11 spelas enbart placeringsmatcher och samtliga spelare får medalj efter lagets sista match. Alla lag är garanterade 6st matcher, men de flesta kommer att få spela 7st matcher. Garantin av matcher gäller fram till publicering av slutgiltigt schema. Efter slutgiltiga publiceringen kommer sena urdragningar att försöka lösas med omlottning så länge det inte påverkar för många grupper i klassen, men Eken Cup kan inte därefter garantera minst 6st matcher per lag.

1.5 The Mini Cup, B/G8 och B/G9, spelas med ett första gruppspel med 3-5 lag. Från detta går lagen till ett nytt gruppspel med 3-5 lag. Därefter spelar alla lag en final. Samtliga spelare får medalj efter lagets sista match. Alla lag är garanterade 6st matcher, men de flesta kommer att få spela 7st matcher. Garantin av matcher gäller fram till publicering av slutgiltigt schema. Efter slutgiltiga publiceringen kommer sena urdragningar att försöka lösas med omlottning så länge det inte påverkar för många grupper i klassen, men Eken Cup kan inte därefter garantera minst 6st matcher per lag.

1.6 Eken Senior Cup spelas i gruppspelsform, där alla lag möts i en serie. Sedan är det endast A-slutspel. Slutspelet spelas i cupform.

1.7 Parahandboll cup spelas i gruppspelsform, där alla lag möts i en serie. Därefter spelas finaler och placeringsmatcher.

1.8 Ranking av lag i gruppspelet avgörs enligt följande:          

1. Poäng

2. Inbördes mötet mellan lagen på samma poäng. (1. Poäng 2. Målskillnad 3. Flest gjorda mål)

3. Målskillnad.

4. Flest gjorda mål.

5. Lottning

1.9 Semifinaler och placeringsmatcher i Youth Cup som slutar oavgjort avgörs genom spel till första mål efter lottning för avkast. Finaler som slutar oavgjort kommer att avgöras genom förlängning 1 x 5 minuter efter lottning för avkast. Om matchen fortfarande är oavgjord gäller spel till första mål efter lottning för avkast.

1.10 Minifinaler som slutar oavgjort avgörs genom spel till första mål efter lottning för avkast.

1.11 För Eken Senior Cup kommer oavgjorda slutspelsmatcher samt A-finaler att avgöras genom förlängning 1 x 5 min efter lottning för avkast. Om matchen fortfarande är oavgjord gäller spel till första mål efter lottning för avkast.

1.12 Lottningsmallen för The Youth Cup, exklusive B/G8 och B/G9, med 16st anmälda lag är enligt följande. Med annat antal lag kommer lottningen anpassas för så jämna matcher i gruppspel 2 som möjligt:

 • Gruppspel 1
  • Grupp 1-1: 4st lag enligt ranking
  • Grupp 2-1: 4st lag enligt ranking
  • Grupp 3-1: 4st lag enligt ranking
  • Grupp 4-1: 4st lag enligt ranking
 • Gruppspel 2
  • Grupp 1-2: 4st lag, 1:orna Grupp 1-1, Grupp 2-1 och 2:orna Grupp 3-1, Grupp 4-1
  • Grupp 2-2: 4st lag, 2:orna Grupp 1-1, Grupp 2-1 och 1:orna Grupp 3-1, Grupp 4-1
  • Grupp 3-2: 4st lag, 3:orna Grupp 1-1, Grupp 2-1 och 4:orna Grupp 3-1, Grupp 4-1
  • Grupp 4-2: 4st lag, 4:orna Grupp 1-1, Grupp 2-1 och 3:orna Grupp 3-1, Grupp 4-1
 • Slutspel
  • Semifinal A: 1:an Grupp 1-2 mot 2:an Grupp 2-2, 2:an Grupp 1-2 mot 1:an Grupp 2-2
  • Semifinal B: 1:an Grupp 3-2 mot 2:an Grupp 4-2, 2:an Grupp 3-2 mot 1:an Grupp 4-2
  • Final: Vinnarna i respektive semifinal mot varandra
  • Placeringsmatcher: 3:an Grupp 1-2 mot 4:an Grupp 2-2, 4:an Grupp 1-2 mot 3:an Grupp 2-2, 3:an Grupp 3-2 mot 4:an Grupp 4-2, 4:an Grupp 3-2 mot 3:an Grupp 4-2

1.13 Lottningsmallen för The Mini Cup och B/G8 och B/G9 i The Youth Cup med 16st anmälda lag är enligt följande. Med annat antal lag kommer lottningen anpassas för så jämna matcher i gruppspel 2 som möjligt:

 • Gruppspel 1
  • Grupp 1-1: 4st lag slumpvis lottat
  • Grupp 2-1: 4st lag slumpvis lottat
  • Grupp 3-1: 4st lag slumpvis lottat
  • Grupp 4-1: 4st lag slumpvis lottat
 • Gruppspel 2
  • Grupp 1-2: 4st lag, 1:orna Grupp 1-1, Grupp 2-1, Grupp 3-1, Grupp 4-1
  • Grupp 2-2: 4st lag, 2:orna Grupp 1-1, Grupp 2-1, Grupp 3-1, Grupp 4-1
  • Grupp 3-2: 4st lag, 3:orna Grupp 1-1, Grupp 2-1, Grupp 3-1, Grupp 4-1
  • Grupp 4-2: 4st lag, 4:orna Grupp 1-1, Grupp 2-1, Grupp 3-1, Grupp 4-1
 • Slutspel
  • Finaler: 1:an Grupp 1-2 mot 1:an Grupp 2-2, 2:an Grupp 1-2 mot 2:an Grupp 2-2, 3:an Grupp 1-2 mot 3:an Grupp 2-2, 4:an Grupp 1-2 mot 4:an Grupp 2-2 och så vidare för alla grupper.

2. Matchtid

2.1 Lagen uppmanas att finnas vid spelplanen minst 10 minuter innan utsatt matchstart.

2.2 Samtliga matcher i Eken Cup spelas 2 x 15 min.

2.3 Under Eken Cup används inte utbildningstimeouter eller lagtimeouter.

3. Spelunderlag

3.1 Alla matcher spelas på gräsplaner eller konstgräs med godkända mått.

3.2 Klasserna B/G10 och B/G11 spelar med påhängsribba.

3.3 The Mini Cup spelas på miniplaner med anpassade mål.

3.4 Vi tillåter fotbollsskor så länge de inte har metalldobbar.

4. Inför matchstart

4.1 Innan första matchen skall en deltagarförteckning fyllas i digitalt i vårt anmälningssystem. Har ni några frågor kring laguppställningen eller att den behöver justeras under turneringen kontakta då Eken Cups informationstält. Laguppställningen måste vara ifylld senast torsdag innan turneringen startar.

4.2 Alla lag skall vara omklädda och klara för spel vid banan senast 10 minuter före matchens början.

4.3 Vid lika tröjfärg byter ”borta-laget”.

4.4 Lag som står först i matchprogrammet ska hålla med spelduglig och godkänd boll.

4.5 Varje lag skall utse en person som hjälper till med resultatblocket och stämmer av med domare i halvtid.

5. Efter matchen

5.1 Efter match ska respektive lagansvariga signera resultatkortet, gula kortet. Det är domarnas resultat som gäller ifall det är olika resultat jämfört med resultatblocket.

5.2 Det lag som vinner matchen lämnar in resultatkortet, gula kortet, till tävlingstornet.

6. Antal spelare och representation

6.1 Ett lag kan maximalt använda 16 spelare under en match. Det är dock tillåtet att skriva in fler i laguppställningen. Det är tillåtet att använda en spelare från samma klubb i flera lag i turneringen, dock inte i samma års-/åldersklass.

6.2 Alla spelare måste vara licenserade i den klubb som de spelar för i Eken Cup.

6.3 Antal spelare på plan i The Mini Cup är 4st utespelare och 1st målvakt. I övriga klasser gäller 6st utespelare och 1st målvakt.

6.4 För representation i Eken Senior Cup behöver man uppfylla reglerna från Svenska Handbollförbundet, d.v.s. födda 2006 och äldre för 2024. Eken Cup kommer inte ge några dispenser för yngre spelare att delta i Eken Senior Cup utöver vad redan är godkänt av SHF eller SDF.

6.5 I Parahandboll cup gäller särskilt anpassade regler angående representation.

7. Bollar

7.1 Lag som står först i matchprogrammet ska hålla med spelduglig och godkänd boll. Vid match är det tillåtet att använda tre matchbollar. Alla ska godkännas av domaren. De två bollar som inte används i spelet ska vara placerade (på marken) i direkt anslutning till målstolpe, en vid vartdera målet.

7.2 Bollstorlekar

Minihandbollar (skumgummi /gummi)

En skumgummiboll får ha en omkrets på 47-49 centimeter och får väga mellan 150-200 gram. Dessa handbollar används i allt minihandbollsspel för B/G8 och B/G9.

Storlek 0

Storlek 0 får ha en omkrets på 46-50 centimeter och får väga mellan 250-300 gram. Dessa handbollar används av B/G10, B/G11 och B/G12, samt av G13 och G14.

Storlek 1

Storlek 1 får ha en omkrets på 50-52 centimeter och får väga mellan 290-330 gram. Dessa handbollar används av B13 och B14, samt av G15 och G16.

Storlek 2

Storlek 2 får ha en omkrets på 54-56 centimeter och får väga mellan 325-375 gram. Dessa handbollar används av B15 och B16, samt av Damseniorer.

Storlek 3

Storlek 3 får ha en omkrets på 58-60 centimeter och får väga mellan 425-475 gram. Dessa handbollar används av Herrseniorer.

8. Klister/Vax

8.1 Klister och vax får endast användas av B/G15 och äldre. Klister/vax får endast appliceras på fingrarna.

9. Förbud mot punktmarkering och byte anfall-försvar

9.1 För U16 och yngre är det inte tillåtet att punktmarkera motspelare det vill säga ensidigt följa en eller två icke bollförande spelare utanför frikastlinjen. Om försvaret lyfter lika många spelare ovanför frikastlinjen som det finns anfallsspelare ovanför frikastlinjen så är det inte att betrakta som punktmarkering.

9.2 För U14 och yngre är byte av spelare bara tillåtet då egna laget har bollen (undantag vid skada).

9.3 Vid bestraffning för felaktigt byte anfall/försvar och vid felaktig punktmarkering skall progressiv bestraffning ges till lagansvarig, inte till spelaren.

10. Tävlingsjury

10.1 Tävlingsjuryn tillsätts av arrangören.

11. Protester och bestraffning

11.1 Inom barn- och ungdomshandboll kan man inte lämna in protester.

11.2 Protest inlämnas senast 15 minuter efter avslutad match till informationstältet på Gubbängsfältet. Protest får endast inlämnas av lagansvarig. Protest skall åtföljas av protestavgift på 500 kr för att den skall behandlas. Avgiften återfås om protesten godkänns. Juryns beslut kan inte överklagas. Protester kan enbart lämnas i Eken Senior Cup.

Tävlingsledningen äger rätt att behandla en protest ifall man anser att det är gjort på ett korrekt sätt även om alla punkter ovan inte är uppfyllda, men kan ha en stor påverkan på fortsatt spel.

Anmälan mot inte spelklar spelares deltagande i tävlingsmatch är att anse som ett tävlingsärende och inte en protest. Sådan anmälan ska lämnas in skriftligen till tävlingsledningen senast 2 timmar efter avslutad match/händelse. Protestavgift behöver inte inbetalas.

11.3 Två röda kort under turneringen ger automatiskt avstängning i nästa match. Detta gäller oavsett om korten erhållits i gruppspel eller slutspel. Regeln gäller både spelare och ledare. Efter avstängning nollställs räkningen vilket innebär att ny avstängning ges efter det fjärde, sjätte, o.s.v. röda kortet i turneringen. Respektive lagledare ansvarar för uppföljningen.

11.4 Ett blått kort under turneringen betyder automatiskt en avstängning i nästa match, samt att domarna skall lämna in en skriftlig rapport till tävlingsledningen. Tävlingsledningen kommer att besluta om det enbart blir en match avstängning eller mer och även informera SHF, samt berört SDF om rapporten. Innan beslut om mer än en match tas skall föreningen och spelaren i fråga få möjlighet att uttala sig. Då turneringen bara går över tre dagar kommer ärendet att hanteras skyndsamt. Blått kort eller anmälan till bestraffning kan även ges i samband med match och inte enbart under matchtiden.

11.5 Varje lag är ansvarigt för sina egna supportrars uppträdande.

12. Dispenser

12.1 Eventuella dispenser söks vi vårt anmälningssystem, CupManager, eller via mail till info@ekencup.se.

12.2 Förening som önskar delta med spelare som i normala fall har dispens för spel i yngre åldersgrupp i sitt distrikt ska bifoga en kopia på denna SDF-dispens i anslutning till anmälan. Eken Cup beviljar eller avslår sedan denna ansökan i CupManager. Dispensansökan som görs direkt på plats under Eken Cup kommer som regel att avslås.

Eken Cup följer SHF:s regler med en generell dispens för två överåriga spelare (ett år äldre). Denna dispens avser representation i den yngre åldersklassen även om det finns lag i spelarens åldersklass. Spelaren är dock låst till den yngre åldersklassen under hela året och inte enbart under Eken Cup. Eken cup kan fortfarande godkänna dispenser ifall vi anser att det handlar om att möjliggöra så mycket speltid som möjligt för alla spelare på rätt nivå och gäller då enbart under Eken Cup.

12.3 I The Mini Cup och Youth Cup B/G10 och B/G11 får flickor spela med pojkar och pojkar spela med flickor. Anmäl detta i vårt anmälningssystem, CupManager, och anmäl er till den klass med flest deltagare. Det vill säga att om majoriteten av deltagarna är flickor ska man anmäla sig till klassen för flickor och sedan kommer Eken Cup godkänna dispenserna för killarna automatiskt.

12.4 I The Mini Cup och Youth Cup B/G10 och B/G11 får spelare delta i flera lag för samma förening. Anmäl detta i samband med laganmälan. Viktigt att det är ett roterande schema på vilka spelare som dubblerar och att man tänker på att det görs utan någon tanke för toppning utan för att alla skall få så mycket speltid och utveckling som möjligt. Eken Cup kan inte heller garantera att matcher inom samma klass inte spelas samtidigt, vilket betyder att man måste minst kunna ha spelare till fullt lag i varje klass. Matchflyttar godkänns ej efter påbörjad turnering.

12.5 För dispenser i Eken Senior Cup ges inga särskilda dispenser utöver vad redan är godkänt av SHF eller SDF.

12.6 När man har fått en dispens godkänd får man använda spelaren i enlighet med godkännandet på samtliga matcher på Eken Cup.

13. Walk Over

13.1 Lag som uteblir från match, utan giltig orsak, förlorar matchen med 10-0. Vid upprepade förseelser kan lag uteslutas ur turneringen. Tävlingsledningen kan dock, om särskilda omständigheter föreligger, besluta att lag skall uteslutas redan vid den första förseelsen. Exempelvis om avsiktlig WO gynnar det egna laget eller missgynnar annat lag i gruppen. Tävlingsledningen äger rätt att på nytt tidslägga WO match.

13.2 Vid walk-over uttages en WO-avgift SEK 1100:-.

14. Domare

14.1 Domare tillsätts av Stockholms Handbolldomarklubb.

Eken Cups domare kommer mestadels från Sverige, men vi använder även domare från andra länder. Har ni någon i er förening som är intresserad så hör gärna av er. Kontakta domare@ekencup.se.


Läs mer på domarsektionen

Läs mer om våra priser och avgifter