Tävlingsbestämmelser

Innehåll i Eken Cups tävlingsbestämmelser.

 1. Allmänt
 2. Matchtid
 3. Spelunderlag
 4. Inför matchstart
 5. Efter matchen
 6. Antal spelare och representation
 7. Bollar
 8. Klister/Vax
 9. Tävlingsjury
 10. Protester och bestraffning
 11. Dispenser
 12. Walk Over
 13. Domare

Uppdaterades senast 2021-10-21.


1. Allmänt

1.1 Eken Cup spelas enligt SHF: s regler.

1.2 Vi använder Svenska HFs storlekar på handbollar.

1.3 Dispens har erhållits för ändring av speltiden i Eken Cup.

1.4 Youth Cup, B/G10 – B/G16, spelas med ett första gruppspel med 3-5 lag. Från detta går lagen till ett nytt gruppspel med 3-5 lag för att skapa så jämna matcher som möjligt. Från detta gruppspel går man sedan vidare till semifinaler, finaler och placeringsmatcher. I klasserna B/G09 och B/G10 spelas enbart placeringsmatcher och samtliga spelare får medalj efter lagets sista match. Alla lag är garanterade 6st matcher, men de flesta kommer att få spela 7st matcher.

1.5 The Mini Cup, B/G8 och B/G9, spelas med ett första gruppspel med 3-5 lag. Från detta går lagen till ett nytt gruppspel med 3-5 lag. Därefter spelar alla lag en final. Samtliga spelare får medalj efter lagets sista match. Alla lag är garanterade 6st matcher, men de flesta kommer att få spela 7st matcher.

1.6 Eken Senior Cup spelas i gruppspelsform, där alla lag möts i en serie. Sedan är det endast A-slutspel. Slutspelet spelas i cupform.

1.7 Ranking av lag i gruppspelet avgörs enligt följande:

 1. Poäng
 2. Resultat av inbördes möte mellan lagen på samma poäng.
 3. Målskillnad.
 4. Mest gjorda mål.
 5. Lottning

1.8 Semifinaler och placeringsmatcher i Youth Cup som slutar oavgjort avgörs genom spel till första mål efter lottning för avkast. Finaler som slutar oavgjort kommer att avgöras genom förlängning 1 x 5 minuter efter lottning för avkast. Om matchen fortfarande är oavgjord gäller spel till första mål efter lottning för avkast.

1.9 Minifinaler som slutar oavgjort avgörs genom spel till första mål efter lottning för avkast.

1.10 För Eken Cup seniorer kommer oavgjorda slutspelsmatcher samt A-finaler att avgöras genom förlängning 1 x 5 min efter lottning för avkast. Om matchen fortfarande är oavgjord gäller spel till första mål efter lottning för avkast.

1.11 Lottningsmallen för The Youth Cup, exklusive B/G10 och B/G11, med 16st anmälda lag är enligt följande. Med annat antal lag kommer lottningen anpassas för så jämna matcher i gruppspel 2 som möjligt:

 • Gruppspel 1
  • Grupp 1-1: 4st lag enligt ranking
  • Grupp 2-1: 4st lag enligt ranking
  • Grupp 3-1: 4st lag enligt ranking
  • Grupp 4-1: 4st lag enligt ranking
 • Gruppspel 2
  • Grupp 1-2: 4st lag, 1:orna Grupp 1-1, Grupp 2-1 och 2:orna Grupp 3-1, Grupp 4-1
  • Grupp 2-2: 4st lag, 2:orna Grupp 1-1, Grupp 2-1 och 1:orna Grupp 3-1, Grupp 4-1
  • Grupp 3-2: 4st lag, 3:orna Grupp 1-1, Grupp 2-1 och 4:orna Grupp 3-1, Grupp 4-1
  • Grupp 4-2: 4st lag, 4:orna Grupp 1-1, Grupp 2-1 och 3:orna Grupp 3-1, Grupp 4-1
 • Slutspel
  • Semifinal A: 1:an Grupp 1-2 mot 2:an Grupp 2-2, 2:an Grupp 1-2 mot 1:an Grupp 2-2
  • Semifinal B: 1:an Grupp 3-2 mot 2:an Grupp 4-2, 2:an Grupp 3-2 mot 1:an Grupp 4-2
  • Final: Vinnarna i respektive semifinal mot varandra
  • Placeringsmatcher: 3:an Grupp 1-2 mot 4:an Grupp 2-2, 4:an Grupp 1-2 mot 3:an Grupp 2-2, 3:an Grupp 3-2 mot 4:an Grupp 4-2, 4:an Grupp 3-2 mot 3:an Grupp 4-2

1.12 Lottningsmallen för The Mini Cup och B/G8 och B/G9 i The Youth Cup med 16st anmälda lag är enligt följande. Med annat antal lag kommer lottningen anpassas för så jämna matcher i gruppspel 2 som möjligt:

 • Gruppspel 1
  • Grupp 1-1: 4st lag slumpvis lottat
  • Grupp 2-1: 4st lag slumpvis lottat
  • Grupp 3-1: 4st lag slumpvis lottat
  • Grupp 4-1: 4st lag slumpvis lottat
 • Gruppspel 2
  • Grupp 1-2: 4st lag, 1:or Grupp 1-1, Grupp 2-1, Grupp 3-1, Grupp 4-1
  • Grupp 2-2: 4st lag, 2:or Grupp 1-1, Grupp 2-1, Grupp 3-1, Grupp 4-1
  • Grupp 3-2: 4st lag, 3:or Grupp 1-1, Grupp 2-1, Grupp 3-1, Grupp 4-1
  • Grupp 4-2: 4st lag, 4:or Grupp 1-1, Grupp 2-1, Grupp 3-1, Grupp 4-1
 • Slutspel
  • Finaler: 1:an Grupp 1-2 mot 1:an Grupp 2-2, 2:an Grupp 1-2 mot 2:an Grupp 2-2, 3:an Grupp 1-2 mot 3:an Grupp 2-2, 4:an Grupp 1-2 mot 4:an Grupp 2-2 och så vidare för alla grupper.

2. Matchtid

2.1 Lagen uppmanas att finnas vid spelplanen minst 10 minuter innan utsatt matchstart.

2.2 Samtliga matcher i Eken Cup spelas 2 x 15 min.

3. Spelunderlag

3.1 Alla matcher spelas på gräsplaner eller konstgräs med godkända mått.

3.2 Klasserna B/G10 och B/G11 spelar med nedsänkt ribba.

3.3 The Mini Cup spelas på miniplaner med anpassade mål.

3.4 Vi tillåter fotbollsskor så länge de inte har metalldobbar.

4. Inför matchstart

4.1 Innan första matchen skall en deltagarförteckning fyllas i digitalt i vårt anmälningssystem. Har ni några frågor kring laguppställningen eller att den behöver justeras under turneringen kontakta då Eken Cups informationstält. Måste vara ifylld senast torsdag innan turneringen startar.

4.2 Alla lag skall vara omklädda och klara för spel vid banan senast 10 minuter före matchens början.

4.3 Vid lika tröjfärg byter ”borta-laget”.

4.4 Lag som står först i matchprogrammet ska hålla med spelduglig och godkänd boll.

5. Efter matchen

5.1 Efter match ska respektive lagansvariga signera matchprotokollet.

5.2 Det lag som vinner matchen lämnar in resultatkortet, gula kortet, till tävlingstornet.

6. Antal spelare och representation

6.1 Ett lag kan maximalt använda 17 spelare under en match. Det är dock tillåtet att skriva in fler i laguppställningen. Det är tillåtet att använda en spelare från samma klubb i flera lag i turneringen, dock inte i samma års-/åldersklass.

6.2 Alla spelare måste vara licenserade i den klubb som de spelar för i Eken Cup.

7. Bollar

7.1 Lag som står först i matchprogrammet ska hålla med spelduglig och godkänd boll. Vid match är det tillåtet att använda tre matchbollar. Alla ska godkännas av domaren. De två bollar som inte används i spelet ska vara placerade (på marken) i direkt anslutning till målstolpe, en vid vartdera målet.

7.2 Bollstorlekar

Minihandbollar (skumgummi /gummi)
En skumgummiboll får ha en omkrets på 47-49 centimeter och får väga mellan 150-200 gram. Dessa handbollar används i allt minihandbollsspel för B/G8 och B/G9.

Storlek 0
En mjukluftsboll får ha en omkrets på 46-50 centimeter och får väga mellan 250-300 gram. Dessa handbollar används av B/G10, B/G11 och B/G12, samt G13 och G14.

Storlek 1
Storlek 1 får ha en omkrets på 50-52 centimeter och får väga mellan 290-330 gram. Dessa handbollar används av B13 och B14, samt av G15 och G16.

Storlek 2
Storlek 2 får ha en omkrets på 54-56 centimeter och får väga mellan 325-375 gram. Dessa handbollar används av B15 och B16 och Damseniorer.

Storlek 3
Storlek 3 får ha en omkrets på 58-60 centimeter och får väga mellan 425-475 gram. Dessa handbollar används av Herrseniorer.

8. Klister/Vax

8.1 Klister och vax får endast användas av B/G15 och äldre. Klister/vax får endast appliceras på händerna.

9. Tävlingsjury

9.1 Tävlingsjuryn tillsätts av arrangören.

10. Protester och bestraffning

10.1 Protest inlämnas senast 15 minuter efter avslutad match till informationstältet på Gubbängsfältet. Protest får endast inlämnas av lagansvarig. Protest skall åtföljas av protestavgift på 500 kr för att den skall behandlas. Avgiften återfås om protesten godkänns. Juryns beslut kan inte överklagas.

10.2 Två röda kort under turneringen ger automatiskt avstängning i nästa match. Detta gäller oavsett om korten erhållits i gruppspel eller slutspel. Regeln gäller både spelare och ledare. Efter avstängning nollställs räkningen vilket innebär att ny avstängning ges
efter det fjärde, sjätte, o.s.v. röda kortet i turneringen. Respektive lagledare ansvarar för uppföljningen.

10.3 Varje lag är ansvarigt för sina egna supportrars uppträdande.

11. Dispenser

11.1 Eventuella dispenser söks vi vårt anmälningssystem, CupManager, eller via mail till info@ekencup.se.

11.2 Förening som önskar delta med spelare som i normala fall har dispens för spel i yngre åldersgrupp i sitt distrikt ska bifoga en kopia på denna SDF-dispens i anslutning till anmälan. Eken Cup beviljar eller avslår sedan denna ansökan i CupManager. Dispensansökan som görs direkt på plats under Eken Cup kommer som regel att avslås.

Eken Cup följer SHF:s regler med en generell dispens för en överårig spelare (ett år äldre). Denna dispens avser representation i den yngre åldersklassen även om det finns lag i spelarens åldersklass. Spelaren är dock låst till den yngre åldersklassen under hela året och inte enbart under Eken Cup.

Om föreningen inte har ett lag i åldersklassen över så gäller en generell dispens för max två överåriga spelare (ett år äldre). Detta gäller om föreningen inte har något lag och inte vilka klasser man anmält till Eken Cup. Eken cup kan fortfarande godkänna dispenser ifall vi anser att det handlar om att möjliggöra så mycket speltid som möjligt för alla spelare på rätt nivå.

11.3 I The Mini Cup får flickor spela med pojkar och pojkar spela med flickor. Anmäl detta i vårt anmälningssystem, CupManager, och anmäl er till den klass med flest deltagare. Det vill säga att om majoriteten av deltagarna är flickor ska man anmäla sig till klassen för flickor och sedan kommer Eken Cup godkänna dispenserna för killarna automatiskt.

11.4 När man har fått en dispens godkänd får man använda spelaren i enlighet med godkännandet på samtliga matcher på Eken Cup.

12. Walk Over

12.1 Lag som uteblir från match, utan giltig orsak, förlorar matchen med 10-0. Vid upprepade förseelser kan lag uteslutas ur turneringen. Tävlingsledningen kan dock, om särskilda omständigheter föreligger, besluta att lag skall uteslutas redan vid den första förseelsen. Exempelvis om avsiktlig WO gynnar det egna laget eller missgynnar annat lag i gruppen. Tävlingsledningen äger rätt att på nytt tidslägga WO match.

12.2 Vid walk-over uttages en WO-avgift SEK 1100:-.

13. Domare

13.1 Domare tillsätts av Stockholms Handbolldomarklubb.

Eken Cups domare kommer mestadels från Sverige, men vi använder även domare från andra länder. Har ni någon i er förening som är intresserad så hör gärna av er. Kontakta domare@ekencup.se.


Läs mer på domarsektionen

Läs mer om våra priser och avgifter