Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

Eken Cup vill lyfta fram riktlinjerna skapade av Riksidrottsförbundet i samråd med specialidrottsförbunden (SF), barnrättsorganisationerna (UNICEF Sverige, Rädda Barnen, Friends och Bris) och utgår från forskning om goda idrottsliga utvecklingsmiljöer. De har skapat fem riktlinjer för barn- och ungdomsidrott som beskrivs nedan.

Idrottsverksamhet för barn och unga ska vara rolig och få de som är med att må bra både i stunden och i det långa loppet. Det innebär att den behöver vara inkluderande, trygg och präglas av delaktighet och de aktivas egna lust att lära och utvecklas. Barn och ungas bästa ska vara det som styr verksamhetens beslut och prioriteringar. Dessa är i korthet de fem riktlinjerna som skall prägla barn-och ungdomsidrott:

#1 Trygghet

Idrottsrörelsen ska vara en plats där alla barn och unga känner sig välkomna och trygga. Där alla får utvecklas i sin egen takt. Alla vuxna har ett ansvar för att barn och unga i föreningen mår bra – och att agera om så inte är fallet.

#2 Delaktighet

Barns och ungdomars idrott är inte till för vuxna. Föreningens unga ska märka att det är deras verklighet som är viktigast. Varje förening bör se till att barn och unga får information och ge dem möjlighet att påverka.

#3 Glädje

Alla barn och ungdomar ska få en idrottsupplevelse som är glädjefylld, engagerande och utmanande. Då behöver vi sätta utövarens inre drivkraft i centrum. Den egna viljan att lära sig ska få leda vägen i utvecklingen.

#4 Allsidighet

Alla barn och ungdomar inom idrottsrörelsen ska ha rätt till ett allsidigt och lekfullt idrottande. Dessa är centrala för idrottslig utveckling.

#5 Hälsa

Barnets eller ungdomens bästa ska vara vägledande i alla beslut som rör barn och unga inom idrottsrörelsen. Det innebär bland annat att fatta beslut utifrån vad som leder till bästa möjliga hälsa över tid för varje barn och ungdom.

Länk här till fullständig information från Svenska Riksidrottsförbundets Riktlinjer för barn och ungdomsidrott