Eken Cup syfte & mål

Vårt syfte är att genomföra en rolig och bra handbollscup med följande målsättningar:

Barn och Ungdomar

 • Eken Cup vill manifestera handbollen i alla dess former för att uppmuntra barn och ungdomar till fysisk aktivitet och erbjuda tävling under roliga former
 • Skapa ett sammanhang att träffa nya handbollskompisar på för att uppleva idrottens gemenskap på en trygg och säker plats som är inkluderande för alla
 • Ge barn & ungdomar en härlig avlutning på säsongen och en minnesvärd start på sommarlovet

Ledare och Föreningar

 • Eken Cup vill ge förutsättningar för ett gott och professionellt samarbete med alla ledare under turneringen så att det är lätt och smidigt att vara deltagande lag
 • Öka medvetenhet hos ledare om FN’s barnkonvention som sedan 2020 även är svensk lag, se även Barnens-spelregler-regelbok-2024 från Riksidrottsförbudet och BRIS i samarbete.
 • Ge matcherfarenhet genom att möta nya lag, och få mycket handboll för pengarna

Domare

 • Eken Cup vill erbjuda domarna en trygg, och rolig cup där de kan få en positiv arbetslivserfarenhet 
 • Domarna skall känna att Eken Cup tar ansvar för turneringen och ger erfoderligt stöd 
 • Eken Cup vill få unga domare att växa och utvecklas med stöd av mentorer 

Föräldrar och Familj

 • Eken Cup vill skapa en plats där det är trevligt att vara för att se på idrott och umgås med andra föräldrar och ledare
 • Ge deras barn och dem själva en positiv upplevelse och fina minnen
 • Öka medvetenhet hos föräldrar om FN’s barnkonvention som sedan 2020 även är svensk lag, se även Barnens-spelregler-regelbok-2024 från Riksidrottsförbudet och BRIS i samarbete.

Organiserande föreningar

 • Eken Cup vill bidraga till att möjliggöra fortsatt handbollsverksamhet i de tre organiserande föreningarna
 • Ge glädje och stolthet genom att vara med och anordna samt spela en väl arrangerad och rolig cup

Samarbetspartners

 • Samarbetet skall bidraga till att uppfylla en eller flera av ovanstående mål
 • Eken Cup vill erbjuda ett professionellt, idérikt och vänligt samarbete med partners som bidrar med relevanta tjänster i samband med planering och genomförande av cup