BRIS på Eken Cup

Under 2012 satsar Eken Cup extra mycket på värdegrundsarbete. Bland annat tar Eken Cup hjälp av BRIS med utbildning i barnperspektivsfrågor.

BRIS, som står för Barnens Rätt I Samhället, har sitt huvudkontor på Sveavägen i Stockholm. På Bris arbetar också över 600 volontärer som varje dag via telefon och chat tar emot barn och ungdomars verklighet och tankar om det liv de lever. Bland annat från idrottande barn som känner sig pressade eller stressade av sina föräldrar eller ledare. Utöver att praktiskt hjälpa barn så företräder BRIS barn och ungas rättigheter och intressen. BRIS verkar för att stärka kunskapen om barnets rättigheter bland beslutsfattare och yrkesverksamma vars arbete rör barn, t ex jurister, lärare, sjukvårdsanställda, socialarbetare och samhällsplanerare.

I år har man lagt extra tyngd på barns psykiska ohälsa och försöker att uppmärksamma detta i radio och TV.