FN barnkonvention

Stockholm Eken Cup har genom styrelsebeslut bestämt att arbeta för och med FN:s barnkonvention. Eken Cup har valt att koncentrera sig på 4 av de 41 artiklarna, barnarbete, barns trygghet och skyldighet, barns medbestämmande och miljön. Syftet är att skapa en arena (Stockholm Eken Cup) där barn, ungdomar och vuxna tillsammans möts och umgås på med lika rättigheter och skyldigheter. Under turneringen ska deltagare, funktionärer och besökare känna sig trygga och respekterade.

2010 kommer vi uppmärksamma barnarbete t.ex. genom att våra samarbetspartners får berätta hur dom arbetar med säkerhetställa att deras underleverantörer inte har minderåriga i produktionen.

Vi är övertygade att med den garanti som barnkonventionen ger så har vi ett starkt fundament för att Stockholm Eken Cup skall växa och bli starkare i framtiden.