Välkommen till ett Miljömärkt Event!

Du besöker ett Miljömärkt Event. Det innebär att arrangören har uppfyllt ett antal kriterier som berör bland annat avfallshantering, inköp av varor och tjänster samt transporter till och från eventet. Arrangören har sett över vilken påverkan eventet har på miljön och arbetar målmedvetet för att minska den.

Det är Stiftelsen Håll Sverige Rent som står bakom Miljömärkt Event. Håll Sverige Rent miljömärker festivaler, idrottstävlingar och andra stora evenemang. Genom aktivt arbete med miljöfrågor skapas ett mervärde för både besökare, deltagare, sponsorer och arrangören.

Håll Sverige Rent arbetar för att motverka nedskräpningen, öka återvin­ningen och främja miljömedvetandet hos individer och organisationer. Arbetet bedrivs genom kampanjer och projekt, genom utbildning i skola och förskola samt genom miljömärkningar. Håll Sverige Rents vision är ett skräpfritt Sverige.

Läs mer om oss på www.hsr.se!