Förtydligande angående reglerna

Eken Cup spelas enligt IHF: s regler, vilket innebär att lim tillåts och punktmarkering är tillåten i alla klasser (2005), i förekommande fall och SHF: s regler. Läs mer om reglerna här.