Domarnas arbetsklimat måste förbättras

Eken Cup är den sjunde Svenska Cuptouren-cupen under våren och sommaren som genomför Respect the Referee projektet. Vi har fått många glada tillrop och uppmuntrande tillrop under resans gång. Frågan om hur vi ska skapa bättre ”arbetsklimat” för våra unga domare engagerar många. Det fick vi många bevis på under dagens kontakt med ledare, supporters, spelare och givetvis från domarna själv.

Läs hela artikeln på svenskacuptouren.se