Uttagna domare publiceras snart

Listan med uttagna domare kommer att läggas ut på hemsidan senast på måndag den 30/5.